Stopp för översvämning i källare

Källarna hade inte behövt svämma över i Skåne och på Västkusten.

Vattnet hade effektivt stoppats med enkelriktade brunnar utanför husen.

– Det är en beprövad lösning, säger Peter Olsson på Wapro som ställde ut på VA-mässan i Jönköping.

Lösningen heter WaBack och hindrar dagvatten från att tränga in i källare via avloppsledningen.

– Problemet med vanliga backventiler är att vattnet även får svårare att rinna åt rätt håll. Med vår lösning så påverkas inte flödet ut från huset, förklarar Peter Olsson.

I brunnen sitter en flottör. Om vattnet stiger i brunnen så stänger den av flödet i båda riktningar. Inget vatten kommer vare sig in eller ut. När vattennivån sjunker på utsidan så kopplas avloppet på igen.

– Flera kommuner har bekostat brunnar till fastigheter i utsatta lägen. Några lämnar även bidrag för att fastighetsägaren ska separera dag- och spillvatten, berättar Peter Olsson.

Årets skyfall och översvämmade källare har inneburit att den enkelriktade brunnen från Wapro står högt på dagordningen. Brunnen stoppar effektivt dagvatten från att tränga in via spillvattenledningen.

Publicerad
2014-10-01
Bilder
– Med en enkelriktad brunn slipper man översvämning i källaren, säger Peter Olsson på Wapro.
– Med en enkelriktad brunn slipper man översvämning i källaren, säger Peter Olsson på Wapro.