Seminarieprogrammet klart för VA-mässan

Nu är det klart. I år har inte mindre än 8 föreningar och myndigheter arbetat fram seminarieprogrammet till VA-mässan 2014. Det blev totalt 45 timmar seminarier fördelat på 18 block under tre dagar.

Är du intresserad av något av följande områden?
Dagvattenstrategier, industriell vattenrening, FoU, förnyelseplanering, VA-nät, nya krav på reningsverk, slam, biogas, framtida utmaningar, säkert dricksvatten, miljöeffekter, reningsteknik, läkemedelsrester, samarbeten kring VA-planering, PFAA, algtoxin, schaktfri ledningsförnyelse, småskaliga avloppssystem…

Då ska du följa länken till det detaljerade seminarieprogrammet och se vad arrangörerna Svenskt Vatten, Varim, Föreningen Vatten, Havs- och vattenmyndigheten, Livsmedelsverket, Energigas Sverige, SSTT och VA-guiden har arbetat fram.

Registrering till de olika seminarierna har nu öppnat. Glöm inte att du som är medlem i någon av de arrangerande föreningarna har rabatt på seminarieavgiften.  Antalet platser är dock begränsat och vi tillämpar principen ”först till kvarn”.

Till seminarieprogrammet

Publicerad
2014-06-11