Säkert vatten i små nät

Ett nyckelfärdigt vattenverk för mindre ledningsnät. Det var nyheten från Prominent på VA-mässan i Jönköping.

– En enhet har kapacitet för 24 kubikmeter per timme, berättar Mats Moell hos Prominent.

Anläggningen är ett högeffektivt filter med styrutrustning. Det ersätter sandfilter och tar bara en bråkdel av ytan. Samtidigt blir reningen avsevärt mer effektiv och även små ledningsnät får ett skydd mot till exempel parasiter som kryptosporidium.

– Till det krävs givetvis utrustning för kemikaliehantering och liknande, påpekar Mats Moell.

Även kemikaliehanteringen levereras som en nyckelfärdig enhet. Kapaciteten anpassas genom att flera enheter, t ex två filterenheter, sätts ihop. Enheterna är CE-märkta och uppfyller EU:s maskindirektiv.

– Små samhällen kan på det här sättet få samma kvalitet och säkerhet på dricksvattnet spm större städer, säger Mats Moell på Prominent.

Publicerad
2014-10-02
Bilder
Mats Moell vid Prominents nya nyckelfärdiga filter för vattenrening
Mats Moell vid Prominents nya nyckelfärdiga filter för vattenrening