Över 200 utställare hittills bokade på VA-mässan

Det är nu ett halvår kvar till mässan öppnar och hittills har 205 utställare bokat monter på VA-mässan. Det är alla typer av leverantörer av produkter, tjänster och kunskap inom dricksvatten, dagvatten, avloppsrening, processvatten, biogas och så vidare. Mässhallarna blir alltså välfyllda, och nu fylls även dagsprogrammen med innehåll.

Liksom tidigare år kommer det att finnas fördjupande seminarier inom ett tjugotal ämnen. För ändamålet har det tillsatts ett Programråd med representanter från myndighet och branschföreningar. Deras uppgift är att mejsla fram ett aktuellt och relevant seminarieprogram, vilket inom kort kommer att läggas ut på webben.

- Vi ser även ett ökande intresse från branschen att finnas med för att vidareutveckla VA-branschens gemensamma mötesplats och det är jättekul. Just nu planeras det för fullt för seminarier, vilka arrangeras av bland annat Svenskt Vatten, Varim, Föreningen Vatten, Havs- och vattenmyndigheten, Energigas Sverige, VA-guiden och SSTT, säger Jakob Hirsmark, Business development manager på Elmia.

Temavandringarna var en mycket populär aktivitet förra gången, något som just nu vidareutvecklas ytterligare. I korthet innebär det att det blir fler teman att välja mellan och mer arbete för arrangörerna.

En annan intressant punkt för besökarna blir Cirkulations trendspaning, som äger rum på stora scenen varje dag inom olika ämnen. Även här pågår planeringen för fullt just nu. 

Publicerad
2014-03-19