Ny processteknik för framtidens dricksvattenförsörjning

Svensk vattenproduktion behöver till stora delar en ny processteknik. Mikrobiella risker och brunifiering av vattnet är två av orsakerna. Under Svenskt Vattens seminarium på VA-mässan presenteras olika tekniska metoder för att möta utmaningarna inom dricksvattenförsörjningen.

Mikrobiella risker är en högaktuell fråga som fått stor uppmärksamhet i samband med smittspridningarna i Östersund, Skellefteå och Lilla Edet. Forskningen inom området är därför intensiv och flera praktiska pilotprojekt diskuteras under seminariet Forskning och utveckling för säkert och gott dricksvatten.

– Seminariet kommer att lyfta de viktiga frågorna om tillräckligt antal barriärer mot kemiska och mikrobiella störningar i dricksvattnet. Jag tror att alla som bryr som om dricksvattenkvalitet kommer att få en god behållning av det, säger professor Kenneth M. Persson, forskningschef på Sydvatten och moderator på seminariet.

Det blir flera exempel från verkligen under seminariet – bland annat från Acreo och deras projekt om online sensorsystem samt om membranteknikens framfart – och fokus ligger på utvecklingen av de processer som behövs för en säkrare vattenproduktion.

– Membranteknikerna börjar bli mogna och etablerade för beredning av dricksvatten. Det finns många mycket intressanta tillämpningar för vattenverken. Seminariet kommer att rikta sitt sökarljus på hur man kan tänka och göra ute på verken. Vi varvar teorin med praktiken, säger Kenneth M. Persson.

VA-mässan är ett utmärkt tillfälle för Svenskt Vatten att visa upp resultaten från de FOU-projekt som varje år genomförs i Sverige.

– Som jag ser det samlar mässan en viktig målgrupp som vi kanske inte når ut till på några andra sätt. Därför är det viktigt att finnas med på VA-mässan, säger Daniel Hellström, utvecklingsledare på Svenskt Vatten och ansvarig för seminariet.

Till Seminarieprogrammet.

Publicerad
2014-08-25
Bilder
Daniel Hellström, utvecklingsledare på Svenskt Vatten och ansvarig för seminariet.
Daniel Hellström, utvecklingsledare på Svenskt Vatten och ansvarig för seminariet.
Professor Kenneth M. Persson, forskningschef på Sydvatten och moderator på seminariet.
Professor Kenneth M. Persson, forskningschef på Sydvatten och moderator på seminariet.