Norsk driftövervakning etablerar sig i Sverige

Sverige har en del att lära av Norge i fråga om vattensäkerhet. Det visade Guard Systems Engineering på VA-mässan i Jönköping.

– Vi kan erbjuda en säkerhetsnivå på nivån Internetbank, berättar VD Robert Wasler.

Guard uvecklar öppna system för driftövervakning av VA-system. Med öppna menas att systemet fungerar med utrustning av olika fabrikat och programvaran utgår från industriell standard.

– Specialsystem är inte framtidssäkra, konstaterar Robert Wasler.

Men när det gäller skydd mot obehörigt intrång så är Guards system långt ifrån öppet. Det är kunden som bestämmer säkerhetsnivån men möjligheterna sträcker sig ändå upp till den nivå som Internetbankerna håller.

Systemet innehåller även moduler för underhåll och rapportering. Varje åtgärd i systemet loggas och det finns spårbarhet på allt som händer i anläggningen.

Guard har levererat system för driftövervakning till ett 50-tal kommuner i Norge. Nu har företaget etablerat sig i Sverige, med fem ingenjörer i Vara, och har hittills tio svenska kommuner som kunder.

Publicerad
2014-10-02
Bilder
– Säkerheten är lika hög som en Internetbank, är Robert Waslers beskrivning av Guards system för driftövervakning.
– Säkerheten är lika hög som en Internetbank, är Robert Waslers beskrivning av Guards system för driftövervakning.