Mindre att bära med bättre precision

Analyser i fält är en fråga om att bära utrustning. Nu blir det mindre av den varan för kontroll av vatten. Ventim presenterade en ny sensor för vattenanalys på VA-mässan i Jönköping.

Bakom nyheter står tyska Krohne som identifierat mängden utrustning i fält som ett problem. Lösningen är att integrera transmittern i sensorn. Transmittern omvandlar mätsignalen till en standardiserad processignal 4-20 mA.

– Förutom att det sparar plats kan sensorn regenereras, vilket sänker kostnaderna, berättar Anders Gunnarsson som är produktansvarig.

Utrustningen finns i olika versioner, för mätning av pH, konduktivitet samt för reduktionsmätningar. I alla tre fallen mäts även temperaturen med stor noggrannhet.

För vattenanalys handlar det om pH. Äldre utrustning kräver att man tar med sig buffertlösningar ut i fält för kalibrering. Med den nya analysutrustningen görs kalibreringen på hemmaplan.

Mindre att bära omkring på, lägre kostnad och bättre noggrannhet är vad den nya analysutrustningen erbjuder.

Publicerad
2014-10-02
Bilder
Anders Gunnarsson visar sensorn för vattenanalys där transmittern numera är inbyggd.
Anders Gunnarsson visar sensorn för vattenanalys där transmittern numera är inbyggd.