Lovande teknik ger effekt på läkemedelsrester

Forskningsprogrammet MistraPharma presenterar både slutsatser och lovande teknik under seminariet Läkemedelsrester i avloppsvatten – miljöeffekter och reningsteknik.

– Vi diskuterar de senaste forskningsresultaten inom ett högaktuellt område, säger Margareta Lundin Unger, utredare på Havs- och vattenmyndigheten och ansvarig för seminariet.

Läkemedelsrester i avloppsvatten är ett problem eftersom många av substanserna inte bryts ner i reningsverken. Sedan 2008 har MistraPharma arbetat med samtliga aspekter inom läkemedelsrening – både för att belysa området och för att få fram en fungerande reningsteknik.

Det handlar om att identifiera vilka ämnen som medför risker, hur analyserna ska ske och vad effekten blir av läkemedelsrester i akvatiska ekosystem.

En slutsats som presenteras under seminariet är att det räcker med en låg koncentration av vissa läkemedel för att det ska bli negativa effekter.
– Seminariet visar också att det finns teknik som faktiskt fungerar och som inte behöver kosta skjortan. Ozonering och aktivt kol är två lovande tekniker som har visat sig vara effektiva, säger Margareta Lundin Unger.

Margareta Lundin Unger är även ansvarig för seminariet VA-planering – samarbete och goda exempel som bland annat tar upp frågan om hur länsstyrelser och kommuner kan jobba tillsammans på ett bra sätt.
– En strategisk och långsiktig VA-planering är viktig ur många aspekter. Vi måste tänka framåt när det handlar om dagvattenhantering och utbyggnad av avloppssystem, utan kostnaden för vatten och avlopp ökar alltför mycket. Det här seminariet ger bra och konkreta exempel, säger Margareta Lundin Unger.

Bland annat delar Eva Hammarström från länsstyrelsen i Kalmar län med sig av de praktiska erfarenheter hon tagit med sig från samarbetet med kommunerna i länet. Vidare berättar Mikaela Muñoz Eliasson och Maria Hübinette om hur olika enheter inom Kungälvs kommun samverkar i VA-planeringen och vilka lärdomar de dragit av samarbetet.

– Det här är en fråga som diskuteras mycket. Alla kommuner behöver ha en långsiktig VA-planering om allt från små avlopp till dagvatten, säger Margareta Lundin Unger.

Publicerad
2014-08-27
Bilder
Margareta Lundin Unger, utredare på Havs- och vattenmyndigheten och ansvarig för seminariet.
Margareta Lundin Unger, utredare på Havs- och vattenmyndigheten och ansvarig för seminariet.