Forskning om framtidens utmaning för dagvatten

Ökad urbanisering och förtätad bebyggelse förändrar villkoren för dagvatten. Samtidigt leder klimatförändringen till mer nederbörd under kortare tid.

Vad resultatet blev visade sig tidigare i år i form av stora översvämningar i Skåne och på Västkusten.

Framtidens dagvattenhantering är ett pågående forskningsprojekt vid Luleå Tekniska Högskola och forskningsmiljön Dag & Nät.

– En viktig uppgift är att sprida kunskap om forskningsresultaten, säger Sylvia Kowar som är projektsamordnare för Dag & Nät.

Luleå Tekniska Högskola ställde ut på VA-mässan i Jönköping. Deras verksamhet och forskning möttes av stort intresse, från en bransch som ställs inför nya utmaningar av allt från parasiter i dricksvattnet till kraftig nederbörd som temporärt slår ut dagvattensystem.

Ett problem i branschen är att locka nya, välutbildade medarbetare. Här kunde universitetet lämna lugnande besked.

– Vi har gott om sökande och intresset är stort för våra vidareutbildningar, säger Sylvia Kowar.

Publicerad
2014-10-02
Bilder
– Vi har gott om sökande till utbildningarna inom VA-området, berättar Sylvia Kowar på Luleå Tekniska Universitet.
– Vi har gott om sökande till utbildningarna inom VA-området, berättar Sylvia Kowar på Luleå Tekniska Universitet.