Filter ger renare vatten till lägre kostnad

Ersätt sandbädden i sista steget av reningen med filter eller membran. Det är en tydlig trend på landets avloppsreningsverk.

– Mängden suspenderande ämnen minskar 4-8 gånger, samtidigt som kostnaderna för energi och underhåll går ned, förklarar Jonas Hagström vid Veolia Hydrotech. 

Företagets filterteknik är etablerad i industrin, men nu ökar intresset från kommunerna och deras avloppsreningsverk. Den största installationen finns i Göteborg och innehåller 17 900 filterpaneler.

– Den har varit i drift i fem år och filtren håller, säger Jonas Hagström med anledning av att det finns viss skepsis mot filter och membran med tanke på underhåll.

Veolia Hydrotech visade sin filterteknik på VA-mässan i Jönköping. Det är en rejäl pjäs, en av de större på mässan, men klarar sig ändå på en fjärdedel av utrymmet jämfört med ett konventionellt sandfilter. Och slutresultatet blir bättre.

– Med 10 microns filter minskar utsläppen 4-8 gånger jämfört med ett sandfilter, säger Jonas Hagström.

Återstår den sista invändningen. Förbrukar inte maskinen mer energi än ett sandfilter? Svaret är att energiförbrukningen är väsentligt längre, eftersom processen utnyttjar avloppsvattnets lägesenergi. Energi behöver bara tillföras när filtren backspolas, vilket är en automatisk rengöring där restprodukterna transporteras ut för att deponeras eller destrueras.

Publicerad
2014-09-30
Bilder
Filtret bakom Jonas Hagström minskar mängden suspenderande ämnen med 4-8 gånger jämfört med sandfilter.
Filtret bakom Jonas Hagström minskar mängden suspenderande ämnen med 4-8 gånger jämfört med sandfilter.