BAB visar 150-tons rigg för styrd borrning

BAB Rörtryckning AB ställer ut både utomhus och inomhus under Elmias VA-mässa. Utomhus visar man bland annat Sveriges första MAXI-Rigg för styrd borrning som har en dragkraft på hela 150 ton.

– Nu kan vi borra för betydligt större ledningar och längre sträckor, säger Mikael Holst, arbetschef på BAB Rörtryckning.

BAB Rörtryckning AB arbetar med schaktfri förläggning av rör och ledningar till alla användningsområden. Företaget utför allt ifrån mindre kabelarbeten till hela entreprenader för kompletta VA-system med pumpstationer. 

På VA-mässan på Elmia 2014 kommer man att demonstrera sin nya Herrenknecht HK 150 C, en 150-tons borrigg som är Nordens största och unik i Sverige. Den kan borra sträckor upp till 1,5 kilometer och dimensioner upp emot 1 200 millimeter utan problem.

– Tidigare har det bara funnits maskiner med upp till 45-tons dragkraft i landet. Detta har givetvis varit en begränsning för vad projektörer och konsulter har kunnat och vågat projektera gällande ledningsdimensioner och längder på större ledningar för VA, gas och fjärrvärme, säger Mikael Holst och fortsätter:

– Sverige har varit sena med att anamma tekniken ”styrd borrning” för installation av de större ledningarna. I stora delar av världen har man installerat stora och långa ledningar med styrd borrning under de senaste 20 åren. 

Med sina schaktfria tekniker erbjuder BAB Rörtryckning ett kostnadseffektivt och miljövänligt alternativ till traditionellt ledningsbyggande.

– Vid konventionell schaktning blir det ett större ingrepp på naturen. Genom att arbeta schaktfritt med borrning/tryckning blir det mindre negativ påverkan på miljön. Schaktfria arbeten är oftast snabbare och smidigare och ställer till mindre olägenheter för trafik och boende, menar Mikael Holst.

Publicerad
2014-02-06
Bilder
Premiärprojektet för Herrenknecht HK 150 C var vid Kyrksjön i Norrtälje. Där borrades med ett 710 millimeter Pe-rör ut i sjön, sträckan var 705 meter. I samma projekt borrade man även under hela sjön, en sträcka på 1385 meter.
Premiärprojektet för Herrenknecht HK 150 C var vid Kyrksjön i Norrtälje. Där borrades med ett 710 millimeter Pe-rör ut i sjön, sträckan var 705 meter. I samma projekt borrade man även under hela sjön, en sträcka på 1385 meter.
– För BAB Rörtryckning är Elmias VA-mässa en viktig mötesplats. Mässan ger en möjlighet att synas och att lyfta fram och visa upp den senaste, säger Mikael Holst, arbetschef, BAB Rörtryckning.
– För BAB Rörtryckning är Elmias VA-mässa en viktig mötesplats. Mässan ger en möjlighet att synas och att lyfta fram och visa upp den senaste, säger Mikael Holst, arbetschef, BAB Rörtryckning.