380 utställare och 45 timmar seminarier

380 utställare vill träffa dig!

Den 30 september – 2 oktober arrangeras VA-mässan, Fjärrvärmemässan och Elmia Avfall & Återvinning tillsammans under parollen Mötesplatsen för det hållbara samhället på Elmia i Jönköping. Uponor Infra, SWECO, Siemens och 377 andra företag förbereder just nu sitt deltagande med montrar och aktiviteter.

- Det har varit ett ordentligt pådrag de senaste dagarna och de sista lediga platserna går nu iväg, säger Jakob Hirsmark, Business Manager på Elmia.

För besökarna ordnas även en stor mängd seminarier, temavandringar, utfrågningar, trendspaningar och korta föredrag.

 

Digert seminarieprogram inom VA

VA-mässan har som alltid ett digert seminarieprogram. I år är uppslutningen bredare med totalt 45 timmar seminarier som arrangeras av bland annat Svenskt Vatten, Varim, Föreningen Vatten, Havs- och Vattenmyndigheten, Livsmedelsverket, Energigas Sverige, SSTT och VA-guiden.
Till seminarieprogrammet

 

Temavandringar på sju teman

Bland aktiviteterna kan nämnas de trevliga temavandringarna som arrangeras dagligen på mässan av Teknikföretagen/Varim på sju olika teman; avloppsvatten, biogas, ny teknik, dricksvatten, energieffektivisering, styr- och reglerteknik samt schaktfri ledningsförnyelse. Att delta som besökare är gratis, men arrangören rekommenderar en föranmälan för att vara säker att få plats på rätt vandring.

 

Konferens om fjärrvärmecentraler och energimätare

Svensk Fjärrvärme arrangerar tvådagarskonferensen Fjärrvärmecentraler och energimätare. Dessutom delar man ut utmärkelsen Årets Fjärrvärmeföretag till ett energibolag som gått några steg längre i kunddialogen.

 

Öppen träff för exportnätverk inom avfall

Avfall Sverige arrangerar bland annat en öppen träff för exportnätverket. Träffen riktar sig till de som arbetar med eller vill arbeta med export och internationella uppdrag inom avfallsområdet: kommuner/kommunala bolag, konsulter, leverantörer, marknads- och säljkonsulter, främjare, etc.

 

Intressant invigningsdebatt på hög nivå

VD respektive GD på Svensk Fjärrvärme, Svenskt Vatten, Avfall Sverige, Varim, Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten deltar alla i samma invigningsdebatt i Hall A. Moderator är Professor Tomas Kåberger, Chalmers.

 

Lunchföredrag och diskussioner

Tidningen Cirkulation arrangerar lunchföredrag, varje dag på Scen B i Hall B, i form av trendspaningar med inbjudna gäster inom olika teman. Tidningen Recycling & Miljöteknik arrangerar samtidigt lunchföredrag på Scen A i Hall A, i form av utfrågningar av inbjudna gäster. Tidningen Miljöaktuellt arrangerar varje dag kl 14.30 diskussioner med makthavare inom vatten-, fjärrvärme- och avfallssektorerna. Svensk fjärrvärme håller också seminarier i sin monter.

‒ Ett besök i Jönköping och Mötesplatsen för det hållbara samhället är med andra ord väl investerad tid oavsett om man har fokus på vatten, fjärrvärme eller avfallshantering, avslutar Jakob Hirsmark.

Till utställarlistan

 

Mötesplatsen för det hållbara samhället den 30 september – 2 oktober arrangeras i samarbete med: 

- Svenskt Vatten
- Svensk Fjärrvärme
- Avfall Sverige
- Energigas Sverige
- Teknikföretagen/Varim
- Föreningen Vatten
- Havs- och vattenmyndigheten
- Livsmedelsverket
- Miljöaktuellt
- Cirkulation
- Recycling & Miljöteknik
- VA-guiden
- SSTT
- WaterAid

Publicerad
2014-08-20
Bilder
Jakob Hirsmark, Business manager på Elmia
Jakob Hirsmark, Business manager på Elmia