WaterAid

Utan rent vatten eller sanitet fastnar människor i en ond cirkel av fattigdom och sjukdom. I världens fattigaste samhällen förlorar främst kvinnor och barn dyrbar tid på att hämta vatten, barn dör av förebyggbara diarrésjukdomar och öppna kloaker löper genom samhällena.

WaterAid är en internationell organisation som arbetar i 27 länder världen över för att säkerställa tillgången till rent vatten, sanitet och kunskap i hygien för de allra fattigaste. WaterAid har verkat i över 30 år och har sitt ursprung i Storbritanniens VA-industri.

WaterAid samarbetar med lokala partners vilket är en viktig del av WaterAids arbete, då är övertygade om att detta är den mest progressiva och hållbara strategin som kan tillämpas. Med praktisk teknik och rätt kompetens i samhället kan teknik hållas fungerande under en lång tid. 

Omfattningen av vatten- och sanitetskrisen innebär emellertid att hjälporganisationer inte kan lösa frågan på egen hand. Därför arbetar WaterAid med opinionsbildning och påverkansarbete på lokal, nationell och internationell nivå. På så sätt påverkas regeringar och andra tjänsteleverantörer att prioritera rent vatten och sanitet.

Samarbeten med och engagemang från företag, institutioner och privatpersoner möjliggör WaterAids verksamhet. I Sverige har WaterAid funnits sedan 2009. Flera av organisationens svenska vänföretag har VA-relaterad verksamhet, däribland tex Cirkulation, MalmbergGruppen, Umeva, Pollex och Elmias VA-mässa.

www.wateraid.se

Publicerad
2013-11-16