Världens största mässföretag väljer Elmia som partner

Världens största mässföretag, Reed Exhibitions, har valt Elmia AB som sin skandinaviska samarbetspartner.
Det första projektet blir att locka svenska, danska och norska utställare till miljöteknikmässan Pollutec i Paris.
– Det är ett resultat av Elmias engagemang och kontaktnät inom industrin kring energi– och miljöteknik, säger Jakob Hirsmark, produktchef på Elmia.

I december arrangerar Reed Exhibitions miljöteknikmässan Pollutec Horizons i Paris. Dit väntas

1 300 utställare med verksamhet inom vattenrening, förnybar energi, avfall och återvinning. Mässans besökare är representanter för offentlig sektor och industri med miljöpåverkande processer i ett 90-tal länder.

Nu hoppas Pollutec kunna locka fler nordiska utställare, som vill ta chansen att slå sig in på den sydeuropeiska marknaden – en marknad som ropar efter effektiva lösningar.

För att kunna göra det har Reed Exhibitions valt Elmia som sin skandinaviska samarbetspartner.

– Elmia arrangerar redan idag nordiska mässor inom vattenrening, fjärrvärme, avfall och återvinning samt en global mässa inom bioenergi. Vi kan nu komplettera vårt erbjudande för nordiska företag med tillgång till den sydeuropeiska marknaden. Samarbetet med Reed och Pollutec känns därför naturligt och intressant, särskilt på lite längre sikt, säger Jakob Hirsmark, produktchef Energi & Miljöteknik på Elmia AB.

Cristiana Rabusin, internationell direktör för Pollutec, gläds över samarbetet.

– Vi ser Elmia som en utmärkt partner för att marknadsföra våra miljömässor i Skandinavien. Precis som vi är de arrangörer så de har en gedigen kunskap om hur man lockar nya kunder och tala om för dem vad vi kan erbjuda. Utöver det, så vet vi att Elmia mycket väl känner till vårt verksamhetsområde och arbetar mycket professionellt.

Som ett resultat av samarbetet med Elmia hoppas hon få se gemensamma mässmontrar i nationella paviljonger för de nordiska företagen.

– För företag som annars bara har vana från inhemska mässor är det här ett bra tillfälle för att upptäcka en ny marknad och en ny mässa. Pollutec är ett starkt varumärke internationellt och mässan lockar inte bara besökare från södra Europa utan också från andra kontinenter som Afrika och Sydamerika. 

FAKTA:

Pollutec Horizons

Mässan arrangeras den 3 till 6 december 2013 i Paris. Pollutec Horizons är Europas enda stora utställning under 2013 för företag vars verksamhet är inriktad på miljö och hållbar utveckling. Årets tre huvudteman på mässans 300 seminarier är hållbar stad, hållbar industri och hälsa. Mässan vänder sig främst till verksamma inom resursoptimering, återvinning, VA-lösningar, förnybar energi, hantering av föroreningar och produkter som generellt gynnar en hållbar utveckling. 

Reed Exhibitions

Världens största mässbolag, med cirka 7 % global marknadsandel.

Ingår i Reed Elsevier plc, börsnoterat i London, med en omsättning på 6 miljarder pund.

Arrangerar ca 500 mässor inom 44 industrisektorer i 39 länder. 

Elmia AB

Nordens näst största mässbolag, med event som Automation, Dreamhack, Fastighetsmässan, Game Fair, Husvagn Husbil, Lantbruk, Lastbil, Nordic Rail, Subcontractor, VA-mässan, Wood och World Bioenergy.

Ägs till 82 % av Jönköping Rådhus AB och till 18 % av Herenco AB, NCC AB, Handelskammaren i Jönköping AB, Smålands Fotbollförbund och Förlags AB Albinsson & Sjöberg.

Arrangerar ca 30 mässor i sin egen anläggning i Jönköping. 

Elmias miljö- och teknikevent

World Bioenergy – Global bioenergimässa med utställare från 19 länder och besökare från 64 länder
VA-mässan – Nordisk mässa inom hantering av vatten och avlopp
Fjärrvärmemässan – Nordisk mässa inom fjärrvärme, fjärrkyla och kraftvärme
Elmia Avfall & Återvinning – Nordisk mässa inom avfallshantering och materialåtervinning

 

För mer information, kontakta Jakob Hirsmark, 036-15 22 14

Publicerad
2013-05-27