VA-mässan 2014 går starkt – 75 procent av ytan bokad

Gamla kända VA-mässan går in i ett nytt sammanhang, på nygammal ort, med gamla och nya samarbetsparter, och framförallt med ny energi.

- I dagsläget har 175 utställare bokat monter på VA-mässan och 75 procent av den planerade mässytan är bokad. Vi ser ett ökande intresse från branschen att finnas med för att vidareutveckla den nordiska VA-branschens gemensamma mötesplats och det är jättekul, säger Jakob Hirsmark, produktchef för VA-mässan.

Det nya sammanhanget innebär att mässan arrangeras parallellt med Fjärrvärmemässan och Elmia Avfall & Återvinning, något som ger synergier för både många utställare och besökare med intresse i flera branscher (se artikel om Cowi nedan).

Ett axplock av våra hittills bokade utställare ses här intill. Tillsammans med dem och Elmias samarbetspartners (Svenskt Vatten, Föreningen Vatten, Varim, Cirkulation, HAV m.fl.) gör vi VA-mässan 2014 till en riktigt bra mässa.

Publicerad
2013-12-18