Trippelmonter för COWI AB

Teknikkonsulten COWI som genom sitt koncept 360⁰ arbetar med helhetslösningar är med som utställare vid tre mässor samtidigt på Elmia - VA-mässan, Avfall & Återvinning och Fjärrvärmemässan.

– Detta är ett ypperligt tillfälle att visa att vi finns och vad vi gör. Det är viktigt att visa helheten av vår kompetens, kunskap och inte minst bredden i det som vi gör, säger Olle Jidinger, Project Manager på COWI.

COWIs koncept - 360⁰ - syftar till att man med stor kompetens och kunnande inom teknik, ekonomi och miljövetenskap hanterar utmaningar med brett perspektiv för att skapa helhetslösningar.

Områden som kraftvärme, avfallseldning, industri, vatten och avlopp hör tätt samman och går in i varandra på många sätt.

– Vår position i de nordiska länderna inom utveckling av hanteringen kring naturresurser och avfall är framträdande. Vi har en gedigen historik och därmed starka referenser, säger Olle Jidinger.

COWI har totalt 6 700 anställda världen över, varav ca 5 000 i Norden, och även montern blir enligt 360⁰ konceptet.  Den har en central placering och besökarna till alla mässorna i treklövern kommer att kunna ta del av helhetskonceptet. COWI kommer även att hålla en eller två presentationer och föredrag under mässdagarna.

– Vår styrka är vår bredd och att vi tydligt kan påvisa den. Vi har kompetensen och erfarenheten som behövs för stora projektåtaganden och vi tar ansvar för helheten. Det tror jag att många kunder är intresserade av, säger Olle Jidinger.

Publicerad
2013-12-16