S:t Eriks ser ökat behov inom VA

När VA-mässan arrangeras nästa år finns S:t Eriks på plats med en stor monter.

– Det är ett bra tillfälle att upprätthålla kontakten med våra VA-kunder och de föreskrivande leden. Vi ser också att en ny generation i VA-Sverige växer fram – och dem vill vi lära känna, säger Anders Markstedt, försäljningschef.

S:t Eriks är ett av Sveriges ledande företag inom mark- och VA-system och har närmare 400 anställda. S:t Eriks levererar allt från stödmurar och marksten till rör och brunnar i betong – och nyckelfärdiga VA-stationer.

– Idag utgör VA och pumpstationer knappt 50 procent av vår omsättning, men vi tror att vi kan öka den delen. Det finns ett ökat behov på marknaden, menar Anders Markstedt.

Ett område som tros växa är inom dagvattenhantering. I takt med att städerna förtätas och det blir mer hårdgjorda ytor, krävs fler och större anläggningar som förbättrar dagvattenhanteringen.

– Tack vare ett förvärv, kan vi erbjuda en förbättrad teknologi för pumpstationer. Det tror vi mycket på.

Vad som ska visas på VA-mässan på Elmia 2014 är ännu inte klart, men att det blir några nyheter kan besökarna räkna med.
– Det är viktigt att vara med på mässan. Inte bara för att visa produkter, utan också för att upprätthålla kontakterna med våra kunder – och lära känna den nya generation som växer fram. Vi vill vara på plats och lyfta fram betongens fördelar!

Publicerad
2013-10-25