Aqua-Q AB

Tidigt Varningssystem AQUATRACK® för dricksvatten!

Nu finns världens första online varningssystem AQUATRACK® som omedelbart upptäcker föroreningar vilka kan vara bakterier (e-coli, Koliforma)/parasiter, mikroplaster eller organiska material som kan vara skadliga att dricka. AQUATRACK® varnar omedelbart personalen som uppmärksammas på fara för bakterietillväxt i dricksvattnet. Systemet säkrar automatisk rätt vattenprov för analys och vattnet analyseras omedelbart för e.coli och koliforma med MBS MultiReader för fekala bakterier. Dagens stickprovsmässiga provtagningar ger sällan ger någon information/indikation om farliga föroreningar i realtid.
AQUATRACK® är ett optiskt laserbaserat sensorsystem som scannar vattenkvalitén 24/7 (dygnet runt), med automatisk intelligent vattenprovtagare programmerad för att upptäcka olika former av föroreningar/förändringar i dricksvatten (naturliga, mänskliga misstag, processfel, sabotage). Systemet tar rätt vattenprov vid rätt tidpunkt när föroreningar/förändringar är mest skadliga. Föroreningar kan uppträda plötsligt när som helst på dygnet och lika snabbt försvinna. Därför är det viktigt att ha monitorering dygnet runt med AQUATRACK® som larmar/kommunicerar trådlöst med ansvariga för att de i tid skall hinna agera innan dricksvattnet når konsumenterna. AQUATRACK® hjälper kommuner att få första hands information istället för att det upptäcks först när innevånarna blir sjuka. Kostnader och innevånarnas lidande i samband med det vattenburna utbrottet kan undvikas. AQUATRACK® kan användas för att fatta rätt beslut om mängden och typen av desinfektion samt undvika överdesinfektion och därigenom spara pengar och miljö.

“AQUATRACK® was awarded, on the 22nd of June, at the Water Innovation Europe 2016 conference in Brussels, as the best practices in their field of application with high market potential”.

http://www.icontact-archive.com/PX0U1- 9kSYO_Vmbseb2UyiMC1CeHvHsH?w=4

Kontakt:
Ulla Chowdhury, ulla@aqua-q.se, www.aqua-q.se

http://www.aqua-q.se
Publicerad
2016-09-22
Bilder
Dokument