ProMinent Doserteknik AB

Säker och miljövänlig påfyllnadsstaion

En påfyllnadsstation från ProMinent, med rätt valda tillbehör, innebär säker påfyllning av kemikalie med högsta säkerhet för människa och miljö!
Tankmottagningsstation för kemikaliepåfyllnad utomhus är av miljövänligt återvinningsbar HD-PE. Stationen kan bl a
erhållas med: lås, back- och avstängnings-
ventil, tanknivåvisning, larmpanel, nöddusch, spillvanna med dräneringsventil, anslutning enligt överenskommelse( ex vis tankbilsanslutning Camlock 2” - 3”, mejerikoppling 2” - 3”, gänga 2” - 3”).

Hållbar utveckling
25 års livslängd utan underhållskrav enligt normen EN12753 kemikaliebeständig HD-PE återvinningsbar framställning fri från lösningsmedelsbaserade media.

http://www.prominent.se/desktopdefault.aspx/tabid-5888/398_read-69377/
Publicerad
2016-08-26
Bilder