ProMinent Doserteknik AB

ProMinent expanderar sitt pumpsortiment

För att ytterligare tillgodose kundernas behov och fördelen för kunden med att få allt från en leverantör inom området kemikaliehantering har vi nu kompletterat vårt pumputbud med lobrotorpumpar.
Beroende på modell kan upp till 100 m3/h viskösa, slipande och känsliga media pumpas. Loborotorpumpen kan med lätthet användas som självsugande pump med reversibel pumpriktning, kan anslutas till bussystem och därmed integreras i moderna produktionsmiljöer.
Som ProMinents övriga pumpsortiment står den för lång hållbarhet tack vare hög kvalitet och lågt slitage. Med sin underhållsvänliga konstruktion är pumpen användarvänlig och trots trefasmotor, som driver två roterande lober via en växel, är det en tyst pump.

http://www.prominent.se/desktopdefault.aspx/tabid-6150/1620_read-70139/
Publicerad
2016-08-26
Bilder