VA-guiden

Nya utbildningar för dig inom VA och miljö

Vill du veta mer om juridik, tillsyn, 6§ LAV eller reningsmetoder? VA-guiden ger ut sin första samlade utbildningskatalog och den är fullproppad med bra utbildningar.
Har du, eller personer på din arbetsplats, behov av ökad eller fördjupad kunskap inom avloppsteknik? Har ni börjat komma igång med tillsyn av dagvatten men känner er osäkra på lagstiftningen? Eller vill ni skapa ett rättssäkert arbete med VA-planering och Lagen om allmänna vattentjänster.

- Arbetssituationen på landets kommuner innebär högre krav på kunskap och omvärldsbevakning än tidigare. Tyvärr har inte högskole- och universitetsutbildningarna hängt med, vilket gör att många nyexaminerade saknar relevant kunskap när de är nya på jobbet, säger Astrid Grinell, utbildningsansvarig på VA-guiden.

VA-guiden har lång och gedigen erfarenhet av att anordna utbildningar för yrkesverksamma från hela landet. Vi skräddarsyr utbildningar framför allt inom områdena runt dagvatten, små avlopp och VA-planering.

Utbildningarna vänder sig i första hand till tjänstepersoner inom miljö-, teknik/VA-, och planförvaltningarna på landets kommuner. Du som konsult eller privat aktör inom VA-branschen kan självklart också ha nytta av våra utbildningar. VA-guiden ger dig möjligheten att utbilda dig via planerade kurstillfällen eller genom så kallade uppdragsutbildning. Där kan du som beställare skräddarsy en utbildning som matchar just ert behov.

Möjlighet till bilder och intervju
VA-guiden finns på plats under VA-mässan, den 27-29 september, i Jönköping. Träffa oss i monter MG 01:17, i mässgatan som leder från entrén in till hall B.

http://www.vaguiden.se
Publicerad
2016-09-26
Bilder
Dokument