VA-guiden

Ny unik produktöversikt för enskilt avlopp

Att fixa en ny avloppsanläggning innebär många överväganden och mycket huvudbry. För alla villrådiga husägare, nyfikna gräventreprenörer och vetgiriga miljöinspektörer finns nu en ny och omfattande översikt över produkter för enskilt avlopp.
– Styrkan med översikten är att den är oberoende, att det är lätt att jämföra produkter och att den även visar uppgifter om drift, ekonomi och skötsel, säger Elin Jansson vid VA-guiden.

Det som gör översikten unik är att det till alla produkter, undantaget toaletterna, finns en bedömning av hur produkten lever upp till de krav kommunerna ställer på miljöskydd, smittskydd och kretslopp.

Visningen sker via webben, det vill säga det går bra att bläddra och leta i översikten utan att behöva skriva ut den vilket sparar resurser. VA-guiden kommer dessutom att uppdatera översikten regelbundet.

Marknadsöversikten är samtidigt ett stöd för landets miljökontor. Det är inte alltid lätt att hålla reda på alla produkter som ska bedömas i samband med handläggningen av tillståndsansökningar. Översikten har tagits fram av VA-guiden och är delvis finansierad med projektstöd från Havs- och vattenmyndigheten.

Marknadsöversikten är tillgänglig för alla, gratis att använda.

---
I Sverige finns det uppskattningsvis 200 000 undermåliga avlopp. Miljökontoren bedriver tillsyn och ställer krav. Husägarna måste åtgärda utdömda anläggningar och anlita fackmän och välja avloppsprodukter. Avloppsguiden stöttar med information och produktöversikt.
---
Avloppsguiden är en nationell kunskapsbank om enskilda avlopp med information riktad till husägare, myndigheter, entreprenörer och intresserad allmänhet. Informationen är oberoende och kommersiella delar hålls åtskilda från övrig information.
---
Fakta om VA-guiden
VA-guiden bygger nätverk och samlar kunskap inom små avlopp, dagvatten och VA-planering. Våra tre guiders hemsidor är navet i verksamheten. Vi finns sen 2004 på Avloppsguiden.se, Dagvattenguiden.se samt VAplaneringsguiden.se

http://vaguiden.se/marknadsoversikt-2016/
Publicerad
2016-09-26
Bilder
Dokument