Hugo Tillquist AB

Hugo Tillquist presenterar Fiber Optic Sensing- ett unikt övervakningssystem för läckage i rörsystem

Vi är glada över att kunna presentera ett nytt system som är exklusivt i världen och har världsledande specifikationer. HAWK har utvecklat Fiber Optic Sensing, ett unikt och effektivt övervakningssystem för läckage i rörsystem som passar alla vätskor och gaser.
Fiber Optic Sensing kan användas ovan jord och i nedgrävda rörledningar, med känslighet och prestanda som är lämpligt för varje typ eller kombinerad över och under markanläggningar. Den fiberoptiska kabeln kan ha en längd på upp till hela 50 km och övervakar kontinuerligt vibrationer, påfrestningar och temperaturförändringar på rörkonstruktionen!


FUNKTIONER:

• Pipeline prestandaövervakning ovan och under jord
• Passar alla vätskor och gaser i rörsystem
• Avstånd upp till 50 km (större med sänkta specifikationskrav)
• En eller flera kablar för redundans och prestandaförbättringar, i kombination med möjligheten för dataöverföring längs reservfibrer
• Datalagring för historisk tillbakablick och jämförelse
• Signalanalys med genom en flexibel filtrering för tydligare mer exakt testning och datakontroll innan larmtillstånd är utsända
• Direkta uppdateringar på alla punkter längs kabeln
• Väderoberoende och påverkas varken av regn, dimma, fukt, damm eller smog
Publicerad
2016-09-12
Bilder
Dokument