Endress+Hauser

Hög noggrannhet med minimalt underhåll

Driftskostnaderna för en kolorimetrisk analysator beror på reagensförbrukning och kalibreringsstandarder. Liquilinesystemet är utformat med mycket exakta dispenser för reagensdoseringen och ett mycket effektivt kylsystem som säkerställer minskad förbrukning och ökad livslängd. Sedan tidigare finns Liquiline System CA80 för ortofosfat, ammoniak och järn - nu adderas även krom- respektive nitritövervakning.
Rent vatten med garanti – CA80NO
Tillgång till rent vatten blir allt viktigare och behovet av tillförlitlig vattenrening ökar. Nitrit är en stor kemisk indikator av vattenkvaliteten, då det är giftigt och främjar bildandet av cancerogena nitrosaminer. Myndigheterna sätter stränga nitritgränser som vattenverk och producenter av livsmedel och mineralvatten endast kan uppnå genom extremt noggrann övervakning.

På vattenverk reduceras kvävet i vattnet i nitrifikation/denitrifikation-processen, en process som bäst kontrolleras direkt via en spektrofotometrisk mätning på ett filtrerat prov. Analysatorn Liquiline System CA80NO övervakar denitrifikationsprocessen online och levererar snabbt de uppmätta värdena så att användaren kan optimera styrningen av koldioxiddoseringen.

Kontroll på utsläppsgränserna – CA80CR
Industrier som genererar förorenat avloppsvatten i produktionen måste behandla vattnet innan det släpps ut i avloppssystemet. Ofta har man egna reningsverk för att klara de utsläppsgränser som gäller. För krom/kromat-reduktion krävs tillförlitlig och noggrann övervakning (Cr (VI)) samt dokumentation av de uppmätta värdena. Analysatorn Liquiline System CA80CR erbjuder en effektiv online-mätning av processen som optimerar kromatreduktionen i industriellt avloppsvatten.

Automatisk rengöring och kalibrering
Gemensamt för alla Liquiline System CA80, förutom en låg reagensförbrukning och ett förenklat underhåll, är automatiska funktioner för rengöring och kalibrering. Dessa säkerställer att analysatorn, provberedning och reagenser fungerar tillförlitligt utan manuella ingrepp under en längre period. Underhållsåtgärder utförs dessutom enkelt med få eller inga verktyg.

Alla Endress+Hausers analysatorer kan enkelt uppgraderas till kompletta mätstationer t.ex. genom att ansluta en eller flera av de många Memosensgivarna. Tack vare Memosensteknologin är anslutningen av en sensor "Plug & Play".

http://www.se.endress.com/CA80CR, www.se.endress.com/CA80NO
Publicerad
2016-09-14
Bilder
Dokument