Hugo Tillquist AB

HUGO TILLQUIST PRESENTERAR DET SENASTE INOM MILJÖTEKNIK - MODEL UV-106-W AQUEOUS OZONE MONITOR™

Vi är stolta över att presentera 2B Technologies Water Ozone Monitor, Modell UV-106-W, som ger helt problemfria mätningar av ozon i ultrarent eller förorenat vatten tack vare MicroSparge™ teknik.
MicroSparge™ teknik används för att mäta löst ozon i vatten med hög precision och noggrannhet. Vattenprovet frigörs från ozon med hjälp av ozonfri luft och den integrerade gasfasen analyseras. Tack vare att ozonet mäts i gasfas elimineras störningar från partiklar inklusive lösta oorganiska föreningar och ger därmed hög pålitlighet, precision och noggrannhet.


FUNKTIONER:

• Problemfri mätning av löst ozon i ultrarent eller förorenat vatten
• NEMA vattensäkert hölje
• Ny mätning var 10 s
• Intern datalogger loggar 16,368 rader data
• Precision och noggrannhet, 0,05 ppm eller 1% av avläsningen
• Både seriella och användardefinierade analoga utgångar (0-2,5 V och 4-20 mA)
• Valbara medelvärdestider; 10 s , 1 min , 5 min och 1 h (anpassad genomsnittstid finns)
• LED-larm

http://www.tillquist.com/miljoteknik/kategorier/gasanalysatorer/vatska
Publicerad
2016-09-05
Bilder
Dokument