Stafsjö Valves

Efter 350 år står Stafsjö starkare än någonsin

Under de senaste åren har Stafsjö investerat över 50 miljoner för att kunna expandera. Om fyra år ska omsättningen växa till 200 miljoner kronor. Målet ska nås genom nya produkter inom nya marknadssegment men också i nya länder. Samtidigt stärker Stafsjö sin närvaro på marknaden.
– Innovation och lokal tillgänglighet world wide är vår styrka, säger vd Thomas Carlson.

– Vi arbetar tillsammans med våra kunder för att förstå kraven som ställs på dagens och framtidens processer. Genom att våra ventiler finns på lager runt om i världen är vi också en snabb och flexibel leverantör av högpresterande skjutspjällsventiler för komplicerade processer i varierande dimensioner, tillägger han.

Stafsjö är kanske en doldis, men ett namn hos stora aktörer inom papper och massa, gruvindustri, kraftgenerering och vattenrening. Över 1 miljon ventiler finns installerade över hela världen och 86 procent av tillverkningen går på export. Växande marknader är USA, Australien och Sydostasien med Indonesien som lok. En satsning på gruvindustrin i Mexico har också slagit väl ut.

– Numera har vi en mycket starkare produktportfölj med ett betydligt bredare utbud. Vår långa erfarenhet av täta avstängningsventiler för fullflödesapplikationer gör att vi kan låta utvecklingsteamet och produktionen driva denna teknik vidare, säger vd Thomas Carlsson.

Stafsjö grundades redan 1666 och är idag ett av Sveriges äldsta bolag i drift. Produktionen startade med tillverkning av kanoner till den svenska krigsmakten. Under 200 år var detta kärnan i verksamheten. Tillverkning av ventiler inleddes 1881 och den första skjutspjällsventilen lanserades 1928 till pappers- och massaindustrin i trakten.

Sedan 2005 ägs Stafsjö av tyska Ebro Armaturen Gebr. Bröer Gmbh som är specialister på tillverkning av vridspjäll. Med Stafsjös skjutspjäll har koncernen ett komplett utbud för processindustrin. Bröer Group har mer än 1000 anställda och finns på 26 olika platser i världen. 70 st arbetar på Stafsjö. Under räkenskapsåret 2015 nådde Bröer Groups försäljningen 160 miljoner euro.

http://www.stafsjo.com/content/after-350-years-stafsj%C3%B6-valves-are-stronger-ever
Publicerad
2016-08-30
Bilder