VA Projekt & Administration

EASYSCAN - prisvärd paket med korrelator och marklyssnare

För den lilla VA organisationen har Gutermann Technology tagit fram en väl fungerande korrelator och marklyssnare , som man använder via smartphone för bara 29 900 kr.

Användandet av en smartphone/läsplatta med ett självinstruerande program, gör att även yrkesverksamma VA personer, som känner sig ovana och enbart söker läckor lite mer oregelbundet får ett bra stöd för att hitta läckorna med utrustningen.
Gutermann, som bara jobbat med läcksökning sedan 1948, har utvecklat det nya paketet utifrån sina korrelerande logger till ett mycket prisvärt paket, inkluderande
- korrelator , som arbetar off-line (spelar in ljud först, analyserar sedan), och visar på gratis karta och i meter från givarna var läcka troligen finns. Därefter kan man få en bekräftelse med hjälp av
- marklyssnare, som anger med siffror var högsta ljudet finns längs ledningen, och visar var det är på karta längs ledningssträckningen.
Kompletterat med lyssningsstav för att på samma sätt lyssna & mäta ljudnivåer på ventiler i närheten för att även på så sätt få bekräftelse på var läckan är.
Enheten har lagring av avlyssning av ledningsljud, som dessutom kan e-postas för rådfrågning hos Gutermann.
Dessutom kan man säkert lagra gjorda läcksökningar i den egen enheten eller i molnet hos Gutermann
Hela utrustningen är förpackat i en liten attacheväska

Schweiziska Gutermann tillverkar även fasta övervakningssystem (Alpha) för stadskärnor eller överföringsledningar, korrelerande loggers (Zonescan), speciella lågfrekventa korrelatorer för huvud-/plastledningar. I sortimentet finns naturligtvis standardkorrelatorer, marklyssnare mm. I Sverige är VA Projekt & Administration återförsäljare sedan 2 år.

http://vaprojekt.se/l%C3%A4cks%C3%B6kning.html

Publicerad
2016-08-15
Bilder
Dokument