ProMinent Doserteknik AB

Banbrytande certifierade UV-aggregat

Med vår senaste innovation dimbara Vario Flux-lampa, påverkas resultatet minimalt av årstidernas föränderliga flöden och temperaturförhållanden.
Det unika med UV-systemet Dulcodes LP är synonymt med banbrytande vattenrening - certifierat enligt de högsta kraven.
Den optimerade reaktorn ger jämn UV-dos: högsta avdödning till tillsatt energi och lägsta tryckfall. En hållbar och grön teknik med upp till 30% lägre energiförbrukning och högre UVC-effekt vid neddimmat läge.

ProMinents patenterade Vario Flux-lampa med integrerat termoelement innebär, även vid föränderliga flöden och temperaturförhållanden, exakt ljusreglering på några sekunder. Årstidernas påverkan på vattentemperaturen spelar inte längre någon roll.
Lampan dimmas snabbt och precist vid varierande vattenkvalité och flöde med upp till 50% av den nominella effekten. Är av amalgamtyp med effekt på 80, 230 eller 350 watt och garanterad livslängd på 14 000 drifttimmar, förväntad livslängd 16 000h.
Aggregatet är användarvänlig och erbjuder intuitiv styrning där aggregatets flödesvisning har optimeras via noggrann datorsimulering.
Elektronisk ballast för mjukstart, drift och individuell övervakning samt kontroll av lampornas status via temperaturkontroll. Som option finns torkare och/eller CIP-disk med syrarengöring.

http://www.prominent.se/desktopdefault.aspx/tabid-6150/1620_read-70130/
Publicerad
2016-09-19
Bilder