ProMinent Doserteknik AB

Banbrytande UV-desinfektion

Nytt för i år är ProMinents nyutvecklade certifierade UV-systemen med unika dimbara lampor som klarar årstidernas föränderliga flöden och temperaturförhållanden och som ger exakt ljusreglering på några sekunder.
Den optimerade reaktorn ger jämn UV-dos: högsta avdödning till tillsatt energi och lägsta tryckfall. En hållbar och grön teknik med upp till 30% lägre energiförbrukning och högre UVC-effekt vid neddimmat läge.
De certifierade aggregatet erbjuder hög flexibilitet tack vare möjlighet till både vertikal eller horisontell installation. Har en kapaciteten på upp till 523 m3/h och är framförallt tänkt för behandling av dricksvatten, livsmedels- och dryckesproduktion samt poolvatten.
Användarvänlig och intuitiv styrning där
aggregatets flödesvisning har optimeras via noggrann datorsimulering.
Elektronisk ballast för mjukstart, drift och individuell övervakning samt kontroll av lampornas status via temperaturkontroll. Som option finns torkare och/eller CIP-disk med syra-rengöring.

http://www.prominent.se/desktopdefault.aspx/tabid-6150/1620_read-70130/
Publicerad
2016-08-26
Bilder