Idus AB

4. Integration med SCADA- och styrsystem samt givare för ett tillståndsbaserat underhåll.

Gör rätt underhåll i rätt tid genom att basera underhållet på faktisk driftsdata istället för kalendertid.
Har ni iFIX, Cactus och ABB 800XA så når ni allt om objekten ur underhållssynpunkt från SCADA-systemet.

Har ni styrsystem eller givare som ni vill använda för att få ett tillståndsbaserat underhåll, både för det förebyggande och avhjälpande underhållet, kan ni göra en direktintegration med Idus OPC -klient.

Spara pengar genom att göra rätt underhåll i rätt tid. Basera underhållet utifrån faktisk driftsdata istället för kalendertid.

Kom till vår monter B07:20 för en demonstration

http://www.idus.se
Publicerad
2016-08-29
Bilder