Xylem Sverige

Xylem sätter ny standard för horisontella centrifugalpumpar

Nu lanserar Xylem pumpserien Lowara e-NSC! Pumparna är flexibla och slitstarka med en nyutvecklad hydraulikdesign som i kombination med IE3-motorer är de mest energieffektiva horisontella centrifugalpumpar som finns på marknaden.
För att tillgodose alla behov finns Lowara e-NSC i sex olika storlekar, varienrande från DN100 till DN300, med ett maximalt flöde av 1800 m3/h. Med en tryckhöjd på upp till 120 meter kan e-NSC serien producera ett maxtryck på 16 bar och hantera vattentemperaturer på upp till -20°C till +140°C.( -40°C till +180°C som tillval).

Detta tillsammans med ett antal alternativ gällande installation, material och axeltätningar, gör att den nya e-NSC-serien inte bara lämpar sig för industriella applikationer utan även i kommersiella fastigheter för att höja effektiviteten i HVAC-system.

De nya e-NSC pumparna klarar med god mariginal ErP:s direktiv vilket gör att Xylem återigen kan erbjuda en pumplösning med maximalt energisparande, vilket gynnar både kunder och miljö.

http://www.xylemwatersolutions.com/scs/sweden/sv-se/ladda-hem/Broschyrer/Industri_Renvatten_A_Ö.pdf
Publicerad
2014-09-29
Bilder