Aquaductus AB

Smarta avlopp - från vision till verklighet

Aquaductus lanserar AquaD på Elmia. Ett nytt system för smart avloppsövervakning.
AquaD har utvecklats i samarbete med Skellefteå kommuns tekniska kontor för att bland annat eliminera risken för Cryptosporidiumutbrott orsakat av att avloppsvatten kontaminerar råvattentäkter efter bräddningar. Idag levererar systemet även bräddningvolymer och indikationer på smygande problem i rörnäten.

Från gissning till siffror.
Ett vanligt sätt att övervaka avloppsbräddningar är med hjälp av en korkbit eller boll i ett snöre. Korken eller bollen fungerar som indikator på om avloppet har bräddat eller inte sedan senaste rondering, men ger ingen annan information.
AquaD innebär dygnet-runt bevakning och nivåmätning av avloppsvattnet med automatiskt larm om det föreligger risk för bräddning eller översvämning. Systemet är batteridrivet och har automatisk överföring av data. Säg adjö till manuella ronderingar.

http://www.aquaductus.se
Publicerad
2014-08-29
Bilder