Scandinavia VA-Teknik AB

Ny praktisk handbok om ledningsrenovering

Den tekniska utvecklingen inom ledningsrenovering är snabb. Nya metoder och nya material skapar möjligheter till både besparingar och kvalitetshöjning. Ändå verkar många vara ovilliga att ta till sig nyheter. Fortfarande utförs merparten av all ledningsrenovering med traditionell schaktning.

Mycket beror självklart på gammal vana, men osäkerhet och okunnighet spelar också en stor roll.

Ska det blir någon ändring måste VA-Sverige helt enkelt bli effektivare. Fler ledningsägare måste inse att schaktfri teknik inte bara är billigare, utan också ger en rad andra fördelar i jämförelse med traditionell grävning.

Detta är bakgrunden till att Scandinavia VA-Teknik gjort en helt ny handbok med titeln ”Ledningsförnyelse av markförlagda VA-ledningar”. Handbokens 142 sidor är fyllda med praktiska tips, fakta, råd om upphandling, guider för metodval, metodbeskrivningar och praktikfall.

Boken kan beställas i Scandinavia VA-Tekniks monter B04:112 på VA-mässan, eller på företagets hemsida www.svatek.se

Publicerad
2014-09-12
Bilder