ProMinent Doserteknik AB

Fokus på Helheten

I vår monter B03:70, VA-mässan I Jönköping, och monter C05:08, Process-teknikmässan i Göteborg, kommer ni som besökare att möta utrustning och kunskap baserat på 55 års erfarenhet inom vattenbehandling och kemikaliehantering, vilket resulterat i ett heltäckande utbud,- FRÅN EN OCH SAMMA LEVERANTÖR!
ProMinent-koncernen är en av de ledande specialisterna inom områdena vattenhan-tering, avdödning av bakterier, desinfektion samt mätning, styrning, lagring och dosering av kemikalier. Som en kompetent partner erbjuder vi lösningar för våra kunder för nästan alla applikationer inom områdena vattenbehandling och kemikaliehantering. Med vårt breda sortiment kan vi erbjuda kompletta system och vid behov även inkludera montering och idriftsättning.

DESINFEKTIONSUTRUSTNING
Vi erbjuder utrustning för desinfektion (ozon-, klordioxidaggregat och klorinatorer), filtrering (RO-, nano-, ultra-, mikro- och sandfilter) alternativt UV-behandling.
En kombination av teknologier är oftast det som uppfyller de krav som finns beträffande
oxidation och desinfektion av vatten, med
avseende på både vattenkvalité och ekonomi.

LAGRINGSTANKAR
Våra lagringstankar, 0,5 m3 till 70 m3 för såväl inom- som utomhusinstallationer, är av ett kemikaliebeständigt gods med hög resistens mot de flesta kemikalier. Ett miljövänligt alternativ då de är återvinningsbara samt framställningen är fri från lösningsmedelsbaserade kemikalier. Tankarna kan redan från början förses med invallning (dubbel-mantlade) för snabb och säker installation. Något som tillsammans med 25 underhållsfria år sänker installations-, underhålls- samt investeringskostnaden.

KOMPLETTA DOSERSYSTEM
Våra CE-märkta kompletta kemikaliedoser-system, i enlighet med Maskindirektivet 2006/42/EG, är framtagna med tanke på personal- och produktsäkerhet.
Vårt fokus är hela tiden att bygga bort de risker som följer med kemikaliehantering.

DOSERPUMPAR
I det flesta applikationer behöver media transporteras eller doseras. ProMinent erbjuder ett komplett utbud av pumpar. För dig som användare erbjuder många
av våra pumpar ett antal attraktiva och tids-
besparande egenskaper, bl a samma front,
tangenter och styrmöjligheter. Lär du dig en pumptyp, så klarar du enkelt de övriga pumparna från oss.

ANALYS, MÄT OCH REGLERTEKNIK
Vi erbjuder ett komplett produktspektrum optimalt anpassat till era doserapplikationer som kan kombineras med de flesta förekommande elektroder och sensorer på marknaden.

VÄLKOMNA
I vår monter bjuds ni även på ett svalkande svenskt lätt kolsyrat Tomal- och ProMinent-vatten ifrån Stenkulla Brunn, Bollebygd.
De har idag BelloZon® klordioxidsystem för CIP och vid flasktvätten ett BonoZon® ozon-system för att garantera att vattnet inte förändras i flaskorna - allt från ProMinent!

http://www.prominent.se/Portaldata/21/Resources/dokument/nyhetsbrev_newsletter/ProMinent_Nyhetsbrev_nr_2_2014_kundex_mailvaenlig_version.pdf
Publicerad
2014-09-16
Bilder