CG Drives & Automation

Emotron TSA - Ny högpresterande serie mjukstartare med integrerad by-pass

Emotron TSA mjukstartare är en ny serie högpresterande mjukstartare från CG Drives & Automation.
Emotron TSA kompletterar de väletablerade helt halvledarbaserade mjukstartarna Emotron MSF. Bypass-kontaktorerna som används har valts ut efter grundlig utvärdering av olika kontaktorkonstruktioner och hur man bäst uppnår tillförlitlig och feltolerant konstruktion. Genom att utveckla Emotron TSA mjukstartarserie, har företaget tagit ett stort steg mot den perfekta motorstyrenheten för tillämpningar där variabel hastighet inte krävs. Emotron TSA är idealisk för applikationer som pumpar, fläktar, kompressorer, transportörer, omrörare, kvarnar, krossar och sågar.
Standardfunktioner som ingår i den nya serien:
- Integrerad bypass-kontaktor för att minimera effektförlusterna
- 3-fas momentreglering.
´- Lackade kort
- Flerspråkig LCD kontrollpanel
- Realtidsklocka för start- och stopp-scheman
- Belastningsvakt med automatisk inställning av larmnivåer
- Mjuk momentstart och - stopp för pumpar eller kraftfull vektorbroms för laster med högt tröghetsmoment
- Krypfartsdrift för lågvarvskörning, fram/back. Programmerbara logik- och tidsfunktioner

Effektområde från 7,5 till 1800 kW.
Spänningsklasser: 200–525 V och 200 – 690 V

Bildtext: Emotron TSA passar in där utrymmet är begränsat på grund av sina inbyggda bypass-kontaktorer.

http://www.emotron.se/produkter-losningar/produkter/mjukstartare/Emotron-TSA/
Publicerad
2014-09-04
Dokument