Cryptango

Cryptango i samarbete med Cactus UniView kring säkerhet i SCADA-kommunikationen

Cryptango, med produkter för skyddad SCADA-kommunikation, har idag tecknat samarbetsavtal med Cactus UniView. Samarbetsavtalet innebär att Cactus kommer att återförsälja Cryptangos produkter för att ge SCADA- kommunikationen en hög säkerhetsnivå.
I ett modernt samhälle som alltmer bygger på datakommunikation blir även SCADA-nätverken sårbara för obehöriga intrång. Idag behöver man inte längre vara en expert för att kunna komma in i oskyddade nätverk och skicka falska styr- och mätvärden t ex till en understation.

-Många SCADA-system är dessutom installerade för flertal år sedan och dessa utvecklades därför utan kännedom om dagens säkerhetshot. Så det är inte ens säkert att de går att modifiera för att få högre säkerhet, eller att hitta någon som skulle kunna göra det utan att orsaka driftstopp och instabilitet i systemen med stora kostnader som följd, säger Leif Åkesson på Cryptango.

Med Cryptango kan man installera ett skydd för SCADA-kommunikation, utan att modifiera systemen eller orsaka driftstopp. Modulerna installeras på några minuter och ger ett omgående skydd som stoppar obehöriga.

Produkterna demonstreras på VA-Mässan i monter B02:89.

http://www.cryptango.com
Publicerad
2014-10-01
Bilder