Hydria Water AB

Lägg till i besökskorg
Företagsinformation
Hydria Water AB
Box 858
510 15 BORÅS
SVERIGE
Tel: +46 33 23 67 60
Fax: +46 33 23 67 90

Beskrivning

Hydria Water AB säljer och marknadsför produkter och lösningar inom avloppsvattenrening. Tillsammans med våra systerbolag har vi lång erfarenhet och stor kunskap och erbjuder produkter, installation och service. All utveckling, konstruktion och produktion sker i Sverige.

Våra varumärken är VA Teknik Sweden och Mellegård & Naij

VA Teknik Sweden är marknadsledande i Sverige inom områdena slamskrapor och utrustningar till sedimenteringsbassänger.

Mellegård & Naij utvecklar och tillverkar mekanisk utrustning för vattenrening och avfallshantering över hela världen.