Framtiden i fokus

Hur kommer framtidens demografiska förändringar att påverka Sveriges vattenförsörjning och avloppssystem?

Varje år tas rapporten Sveriges nya geografi fram som kartlägger tillväxt- och utvecklingstrender i Sveriges olika kommuner och regioner. På VA-mässan bjuder Sweco på lunch och presenterar rapporten, våra experter ger sin syn på våra framtida utmaningar ur ett VA-perspektiv.

Bakom publikationen Sveriges nya geografi står Arena för Tillväxt och Sweco. Arena för tillväxt är ett samarbete med Swedbank, ICA och Sveriges Kommuner och Landsting.

Medverkande: Tove Karnstedt, Sweco