Hur värderar man något som tas för givet men som betyder allt?
Rent dricksvatten och fungerande avlopp är en hygienfaktor. Vår tids
osynliga hjältar, som varje dag jobbar för ett hållbart samhälle
med tillgång till friskt vatten och stabila avlopp, finns inom VA-sektorn.

För er arrangerar vi Nordens viktigaste mässa i sitt slag.

 

Välkommen 22-24 september 2020!