19 - 22 maj 2026
För utställare

Svetsning och slipning på Elmia

Gas

Genom Linde, vår officiella leverantör av gas, erbjuds utställare på Elmia Svets och Fogningsteknik att beställa flaskgaser till mässan utan kostnad.

Meddela beställningen av gas till Siv Karlsson senast 30 april 2024 och ange artikelnummer samt namn på gasen enligt Lindes lista.

Lista Skyddsgaser & rengaser

Svetsning i monter

Det är tillåtet att svetsa i montern under särskilda förutsättningar enligt nedan.

- Ansökan görs på därför avsedd blankett gällande förvaring av gasflaskor i montern. Fyll i blanketten "Ansökan om brandfarliga och explosiva varor" och maila till anton.eklund@elmia.se.

- Utsug, mobilt eller fast, skall användas. Mobila utsug kan hyras av Elmia. Kontakta Siv Karlsson, tel 036-15 22 06, för mer information.

- 2 st 6 kilos brandsläckare och brandfilt skall finnas i direkt anslutning till svetsningen.

- Golvmaterialet skall vara brandsäkert eller täckas med brandfilt, metallplatta eller liknande inom riskzonen för svetsloppor.

- Arbetsstationen skall vara ren och fri från annat antändligt material.

- Gasflaskor och tuber skall nattförvaras på av Elmia anvisad plats av säkerhetsskäl.

 

Slipning i monter

Det är tillåtet att slipa i montern under särskilda förutsättningar enligt nedan.

- Utställaren är ensam ansvarig för att inget slipdamm eller andra rester påverkar lokalen eller andra montrar negativt.

- Utställaren är även ansvarig för att omhänderta eventuella rester av bearbetningen i sin egen monter. Följ Elmias anvisningar kring källsortering vid deponi.

- Vid slipning gäller att "gnistområdet" är städat och att inget brännbart material utsätts för gnistregnet. Det gäller även mot besökare.

- En avskärmning kan behövas om det är omfattande slipning och den skall vara tillverkad av obrännbart material.

Heta arbeten

Tillstånd för heta arbeten utfärdas på plats på mässan. Kontaka Anton Eklund via informationsdisken i Lobby Nord. Du/ni som arbetar med heta arbeten skall ha giltigt certifikat för detta. Ansök via formuläret "Heta arbeten"

Mässans officiella leverantör:

Linde_logo_150x150.jpg