14 - 17 maj 2024

Gå på seminarium med Svetskommissionen

 

Regeluppdatering - Nytt om svetsstandarder och ny utgåva EN 1090-2

Tisdag 14 maj kl. 13.30-15.00 

Medverkande: Björn Uppfeldt (MVR) och Mathias Lundin (Svetskommissionen)

Plats: Konferensrum 12 i Jönköping Konsert & Kongress

Utställare: Svetskommissionen

Anmälan: Anmäl dig för att säkra din plats på det kostnadsfria seminariet. Om du får förhinder att delta vill vi att du avbokar din plats senast dagen innan seminariet för att undvika no-show avgift på 250 kronor. Avbokning görs via mail till info@svets.se.

Fiberlaser och grön skärning – två heta trender inom termisk skärning

Onsdag 15 maj kl. 10.00-11.30

Välkommen till ett intressant seminarium om skärning med fiberlaser där vi fokuserar på skärning i tjock plåt med höga effekter och trender inom laserskärning. Vi kommer att berätta om hur en fiberlaser fungerar, om lämpliga val av blandgas samt om vikten av gaskvalitet. Vi gör även en jämförelse mellan fiberlaser och plasmalaser. Efter presentationerna följer en paneldiskussion om för- och nackdelar gällande gasskärning med hydrogengas, s k Grön Skärning som är högaktuellt; om olika utsläppsgaser och hur skärsnitten ser ut. Vi avslutar med frågestund. 

Medverkande: Bogoljub Hrnjez och Bo Williamsson, Linde Gas, Anders Pettersson och Markus Lindelöf, Intercut Sverige AB samt utvalda maskintillverkare

Plats: Konferensrum 18 i Jönköping Konsert & Kongress

Utställare: Svetskommissionen

Anmälan: Anmäl dig för att säkra din plats på det kostnadsfria seminariet. Om du får förhinder att delta vill vi att du avbokar din plats senast dagen innan seminariet för att undvika no-show avgift på 250 kronor. Avbokning görs via mail till info@svets.se.

Workshop om handhållen lasersvetsning och rengöring inklusive säkerhet

Onsdag 15 maj kl. 13.30-15.00

Handhållen lasersvetsning och rengöring ses av många som en ny metod med potential att ersätta traditionella svetsmetoder inom vissa segment. Det finns många möjligheter, men också många frågeställningar, inte minst säkerhetsfrågan är av stor vikt att klargöra och förtydliga. Lasergruppen ämnar skapa en plattform för kunskapsutbyte för handhållen lasersvetsning och denna workshop är en del av det arbetet. Vi kommer att presentera metoden och uppnådda resultat som följs av en paneldiskussion med kunniga inom området där deltagarna också kan ställa frågor.

Medverkande: Jan Frostevarg, Lasergruppen/Svetskommissionen

Plats: Konferensrum 10 i Jönköping Konsert & Kongress

Utställare: Svetskommissionen

Anmälan: Anmäl dig för att säkra din plats på det kostnadsfria seminariet. Om du får förhinder att delta vill vi att du avbokar din plats senast dagen innan seminariet för att undvika no-show avgift på 250 kronor. Avbokning görs via mail till info@svets.se.

Att jobba som svetsansvarig – miniseminarium- och workshop  

Torsdag 16 maj kl. 10.00-11.30

Medverkande: Mathias Lundin (Svetskommissionen) och Mattias Bogren (Svetsutvecklarna)

Plats: Konferensrum 12 i Jönköping Konsert & Kongress

Utställare: Svetskommissionen

Anmälan: Anmäl dig för att säkra din plats på det kostnadsfria seminariet. Om du får förhinder att delta vill vi att du avbokar din plats senast dagen innan seminariet för att undvika no-show avgift på 250 kronor. Avbokning görs via mail till info@svets.se.