Föreläsare och testimonials

Charl Malan arbetar globalt på alla kontinenter med utbildning och rådgivning, som konsult och expert i affärsförhandling. Förutom förbättrad lönsamhet, starkare relationer med kunder, leverantörer och kollegor, samt fördjupade kunskaper om dig själv och din personliga effektivitet, ger utbildningen förhöjd effektivitet både internt inom företaget och externt med affärspartners. Räkna med påtagliga besparingar som kan uppgå till miljontals kronor.

Kunderna är ett släkte för sig: Ericsson, IBM, Rolls-Royce, ABB, Volvo, Electrolux, Tetra Pak, Skanska, Alfa Laval, Atlas Copco, Pharmacia (Pfizer), Sveaskog, Texas Instruments, HP, Kungsörnen, Luftfartsverket, SSAB, Statoil, Vägverket, Toyota och många fler, stora som små.

Charls koncept Effektiv Förhandling rankas mycket högt inom svenskt näringsliv och används dagligen av kursdeltagarna. Dessa är ledningsgruppen, försäljare, inköpare, tekniker, KAM, produktionsansvariga, ekonomer, projektledare, jurister, IT specialister med flera.

Charl Malan fick nyligen utmärkelsen "Utmärkt föreläsare"

För att få utmärkelsen måste betygssnittet vara minst 4,5 av maximalt 5 i genomsnitt för föreläsningarna genomförda hos Chefsnätverket Close.

Utmärkt föreläsare

Kommentarer från tidigare deltagare:

"Effektiv Förhandling har genomgående fått ett bra mottagande och vi är mycket nöjda med det engagemanget och kunskapen som skapats hos våra medarbetare".

Lars, Inköp/MA, PEAB

"I found Successful Negotiation (Effektiv Förhandling) very important for all Marketing and Sales staff in my sector. Normally we do not understand the opponent´s role and tactics. This seminar opened our eyes to see that the opponent also has his needs and a readiness to concede."

Pertti, Sector Manager, IBM Finland

"Charl kombinerar praktiska exempel ur verkligheten med forskningsbaserat underlag för att tydliggöra de moment som ingår vid olika typer av förhandlingar. Nivån på det som förmedlas i Charls kurser lämpar sig både för den relativt oerfarne förhandlaren som för den rutinerade affärsmannen/kvinnan."

Magnus, Chief of Sales and Programs, RUAG Space AB