Anmäl förslag på öppna föredrag

Mitt på mässgolvet hålls öppna föredrag med syftet att sprida kunskap och ny teknik. Det är fritt fram för alla att ta del av. Har du något ämne som du vill prata om? Skicka in ditt förslag till oss. Föredraget får vara max 20 minuter långt.

Innehåll vi önskar se i programmet är ämnesföredrag om till exempel metoder, ny teknik, trender och standarder. Uppläggen på föredragen får vara allt från klassiska föredrag till paneldiskussioner eller demoaktivitet.

Senast 3 april vill vi ha din anmälan.

Om du vill knyta an till mässans teman kan du läsa om dem här.