Teknikspåret bjöd på karriärens höjdpunkt

Det är viktigt att välkomna ungdomarna som besöker Elmia Produktionsmässor. Det menar Tomas Berg, General Manager på Schunk i Sverige, som upplevde en av karriärens höjdpunkter under mässans avslutande dag i maj.

Elmia Produktionsmässor bjuder alltid in ungdomar till mässan för att visa en positiv bild av industrin och för att få ungdomarna att välja en teknisk utbildning. Något som Tomas Berg på Schunk menar att utställarna skulle kunna vara bättre på att utnyttja för att säkra kompetensförsörjningen i framtiden.

– Vi måste välkomna ungdomarna in i våra montrar på alla sätt och vis. Kan vi få med oss en av tio så är det fantastiskt, säger han.

Han berättar om ett speciellt möte när Elmia Produktionsmässor arrangerade Teknikspåret tillsammans med SKTC, Skärteknikcentrum, och Teknikcollege. Då var 400 åttondeklassare inbjudna till mässan och bland många elever som besökte Schunk var det särskilt fyra tjejer som visade ett stort intresse för robotarna och teknologin i montern.

– Framför allt var det en tjej vars ögon hela tiden blev större. Jag inledde mötet med att fråga vad de ville bli, och det var ingen som spontant sa att de ville jobba med robotar eller inom industrin. När vi hade rundat av och de var på väg därifrån kom den här tjejen tillbaka och sa: ’Det här var roligt, jag vill jobba inom industrin, hur hittar jag en utbildning inom teknik för att göra det?

– Hela hon andades nyfikenhet. Det var en fantastisk upplevelse och något som jag kommer att minnas länge, definitivt en av höjdpunkterna i min över 30 år långa karriär i industrin, säger Tomas Berg.

Fler ungdomar ska välja industrin
SKTC, som var en av arrangörerna av Teknikspåret, har flera projekt som syftar till att fler ungdomar ska välja en karriär inom industrin. Bland annat ett nytt treårsprojekt tillsammans med Swerea Swecast, med finansiering av Vinnova, som startar nu under hösten.

– Projektet ska undersöka attityder hos unga gällande vad man vill få ut av sin framtida karriär och yrke. Här vill vi se hur väl industriföretagen möter upp dessa krav. Vi vill också se vad som förenar och skiljer dem åt. Det kan ju vara så att det som ungdomar söker redan finns hos företagen utan att företagen vet om det, säger Ulrika Elmersson, projektledare på SKTC.

Läs mer på SKTC´s webb

Publicerad
2018-10-01
Bilder
Tomas Berg, General Manager på Schunk i Sverige, möter elever under Elmia Produktionsmässor 2018.
Tomas Berg, General Manager på Schunk i Sverige, möter elever under Elmia Produktionsmässor 2018.