Mot en konkurrenskraftig tillverkningsindustri i Sverige

Sverige står inför utmaningen att transformera företag inom industri i den tekniska revolution som vi befinner oss i. För de små och medelstora företagen, SMF, som är de mest utsatta finns det hjälp att få och anpassade lösningar att investera i, för att vara fortsatt konkurrenskraftiga. Detta diskuterades på ett seminarium som Elmia Produktionsmässor och Vinnova-projektet ”Producera i Sverige bjöd in till under Elmia Subcontractor.

Innan seminariet startade hörde vi Mikael Damberg, närings- och innovationsminister, i nyhetsstudion Subcontractor Direct. Han uttryckte sin oro för SMF som inte gått igenom transformationsprocessen. Han ser samtidigt möjligheten i att Sverige ska ligga längst fram igen, för vi är duktiga på produktion, men betonade vikten av att vi måste hjälpas åt i denna förändring.

-  Produktionen kommer att gå från högvolym till många varianter och små serier och det kräver en helt annan produktionsteknik och en kompetens som företagen måste se till att inte brista i, tydliggjorde Ove Leichsenring, v.ordf. SWIRA och Associerad Partner Robotdalen, som inledde seminariet.

Bristen på kompetens och avsaknad av kapital är några orsaker till att Sverige halkat efter. Automatisering sker oerhört snabbt i de asiatiska länderna och Kina köper var tredje robot som säljs i världen. Det är oroväckande att Sverige står stilla i sin försäljning av robotar medan andra länder springer om oss.

-  En viktig trend att tydliggöra är att robotar nu är enklare att programmera och en investering i automation kan räknas hem snabbare med nya flexibla lösningar på marknaden, menade Ove Leichsenring.

Tänk enkelt och våga investera
Ett projekt inom regeringens satsning på Smart Industri är Producera i Sverige, vars övergripande syfte är att ta hem produktion till Sverige till SMF. De jobbar med att ta fram piloter på flexibla automationslösningar anpassade för SMF inom flera olika branscher som kan bidra till att företagen vågar ta steget till att investera.

- Tänk framåt när du ska välja robot och tänk flexibilitet, välj inte en för liten robot. Idag finns det bra anpassade lösningar med enkel robotprogrammering, berättar Johan Frisk, Producera i Sverige och vd för OpiFlex.

Ytterligare ett exempel som presenterades är projektet Automationsutmaningen som Robotdalen driver. Satsningen går ut på att vägleda och stötta företag till att robotautomatisera hela eller delar av sin produktion.

- Genom besök hos utvalda företag och vidare förstudier har vi sett att företag är i stort behov av lotsning och hjälp genom investeringsprocessen. Av sju företag som vi gjort förstudie hos är det tre stycken som hittills valt att gå vidare med en sammanlagd investering i automation på 12–14 MSEK, berättar Ingemar Reyier, Robotdalen.

Ett 30-tal företag verksamma inom tillverkningsindustrin i Gävleborg/Dalarna-regionen har ingått i pilotprojektet och fortsättningsvis vill man se en samordning över hela landet med nationella medel. Det är igångsatt med programmet Robotlyftet som näringsdepartementet lanserat och som bygger på Robotdalens koncept Automationsutmaningen.

Det rådde enighet bland talarna om att vi måste plocka hem produktionen till Sverige och hålla tempot i utvecklingen genom små steg för att svensk industri ska vara konkurrenskraftig framöver.

Publicerad
2017-11-29
Bilder
Talarna på seminariet, från vänster: moderator Tanja Lundberg Elmia, Ove Leichsenring SWIRA, Johan Frisk OpiFlex och Ingemar Reyier Robotdalen.
Talarna på seminariet, från vänster: moderator Tanja Lundberg Elmia, Ove Leichsenring SWIRA, Johan Frisk OpiFlex och Ingemar Reyier Robotdalen.
Johan Frisk, Producera i Sverige och vd för OpiFlex
Johan Frisk, Producera i Sverige och vd för OpiFlex
Ingemar Reyier, Robotdalen.
Ingemar Reyier, Robotdalen.
Ove Leichsenring, v.ordf. SWIRA och Associerad Partner Robotdalen.
Ove Leichsenring, v.ordf. SWIRA och Associerad Partner Robotdalen.