Montico hjälper dig att hitta rätt kompetens

Kompetensbristen inom den svetsande industrin är ett faktum. HR-företaget Montico jobbar med en effektiv modell för att matcha företagens behov med rätt kompetens. Ta chansen att hitta svetsare på Elmia Svets och Fogningsteknik. 

Montico har valt att ta kampen mot kompetensbristen inom svetsindustrin. Detta gör företaget genom att arbeta med en modell för utveckling av både utbildade och blivande svetsare. Modellen går från validering och utbildning till certifiering och arbete.

– Ett stort problem för den svetsande industrin är att hitta rätt kompetens. Det vi ofta hör när vi är ute bland företagen är att bemanningsföretag inte har kompetensen att hyra ut svetsare. Vi har däremot lång erfarenhet inom kompetensutveckling för företag inom svets, och även olika typer av utbildningar, och kan sedan matcha deras behov med rätt kompetens, säger Tomas Jonasson, produktionschef på Montico.

Modellen har Montico jobbat med i över tre år och Tomas Jonasson berättar att det har gett tydliga resultat. Bland annat genom en ökad uthyrning av personal till svetsande företag, samtidigt som modellen har inneburit en kvalitetssäkring av själva uthyrningsdelen. Det vill säga, rätt kompetens till rätt företag.

– Vi använder vår tekniska kunskap för att kartlägga kundernas behov, vilket vi sedan har användning av i matchningsprocessen. Därmed kvalitetssäkrar vi både mjuka värden som personlighet och hårda som vad svetsaren ska kunna, säger Tomas Jonasson.

Montico ställer ut med en monter på Elmia Svets och Fogningsteknik och dessutom ska Tomas Jonasson hålla ett föredrag om kvalitetssäkring vid uthyrning av svetsare.

– De som ska vända sig till oss är svetsande företag som ser att de står inför den här utmaningen både på kort och på lång sikt.

Publicerad
2018-03-08