Lansering som innebär sänkning av sexvärt krom i svetsrök

Lincoln visar en ny serie rörtrådar och belagda elektroder under Elmia Svets & Fogningsteknik. Användandet av dessa innebär en kraftig sänkning av sexvärt krom i svetsrök.

Sexvärt krom kan bli reaktivt med andra kemikalier och inom industrin finns många försiktighetsåtgärder att vidta för att undvika inandning och kontakt. Den nya serien rörtrådar och belagda elektroder som Lincoln visar på mässan sänker kraftigt halten av sexvärt krom vid svetsning av rostfria stål.

– Vi är övertygade att om dessa tillsatsmaterial används så hjälper det att förbättra arbetsmiljön hos svetsande företag, säger Fredrik Hägg, nordisk säljchef på Lincoln, och fortsätter:

– Men vi, precis som alla andra aktörer inom branschen, rekommenderar givetvis att svetsaren använder bra utsug, friskluftsmask samt vidtar alla andra åtgärder för att minimera sin och andras exponering för svetsröken. 

Utöver minskandet av halten sexvärt krom innebär lanseringen dessutom att mängden svetsrök minskar med cirka 40 procent jämfört med vanliga tillsatsmaterial.

Publicerad
2018-05-15
Bilder