Digitaliserad dokumentation och uppkopplad svetsutrustning ger nya möjligheter

– Ny teknik ger nya möjligheter.

Det säger Ola Runnerstam, Solution Engineer på Kemppi Sverige, under sin föreläsning om digitaliserad dokumentation på Elmia Svets och Fogningsteknik.

Ola Runnerstam. Foto: Elmia

Svetsning är hårt standardiserat och det finns mängder av krav kring dokumentation och spårbarhet. En stor utmaning för branschen, menar Ola Runnerstam.

– Det är inte ovanligt att dokumentation och svetsledning görs manuellt eller genom egenutvecklade lösningar. Det klart att det går att uppfylla alla krav, men har man en verksamhet med mycket dokumentation blir det nästintill ogörligt. 

Lösningen skulle mycket väl kunna vara Kemppis WeldEye-system, en komplett digitallösning som förenklar dokumenthantering och kan spara både tid och pengar för företag.

– Det är en molnlösning som ger full spårbarhet för svetsningen samtidigt som det går att hantera personcertifikat för både svetsare och operatörer. Dessutom finns det möjlighet till kvalitetsuppföljning med konstant kontroll av överensstämmelse mellan WPS, certifikat och svetsdata, säger Ola Runnerstam. 

WeldEye går att koppla till alla svetsutrustningar, oavsett fabrikat och ger möjlighet till tidigt agerande vid avvikelser. All intressant svetsdata läggs in i WPS:en och för svetsaren innebär det att han eller hon kan logga in och se att denne har rätt certifikat för att utföra arbetet.

– Svetsdatan lagras i databasen och kan sedan kontrolleras av den svetsansvarige, säger Ola och fortsätter:
– Den möjliga kvalitetsuppföljningen minskar reparationskostnaderna. Som exempel har ett finskt företag sänkt sina reparationer från 3,2 procent till 1,9 procent vilket innebär besparingar på många tusenlappar per svetsare och år.

Publicerad
2018-05-15
Bilder
Ola Runnerstam. Foto: Elmia