Utställarnyhet LIGHTER

Utveckling av hybridfogar – UFoH

LIGHTer som är en branschöverskridande lättviktsarena har under 2011-2013 drivit ett stort utvecklingsprojekt, ”Utveckling av fogningsmetoder för kombination av olika material till hybridlösningar - ett LIGHTer initiativ [UFoH]”

-Projektidén var att på ett effektivt sätt skapa lättviktsinnovationer och förutsättningar för dessa i Sverige genom att utveckla starka och kostnadseffektiva fogar mellan metall och komposit. Inom projektet har vi tagit fram fem stycken demonstratorer som visar på kostnadseffektiva fogningslösningar. Läs mer på http://www.lighterarena.se/

Publicerad
2013-12-19