Trenden inom hybridfogning stavas nätverk

Nya och breda nätverk. Det är den tydligaste och absolut viktigaste trenden inom hybridfogning. Och från nätverken kommer det hela tiden nya projekt och idéer.
– Äntligen har vi fått fler forskningsprogram inom området och nya nätverk som identifierar projekt. Nu händer det grejer, säger Joakim Hedegård, forskningschef inom tillverkningsprocesser på Swerea.

Lättviktsmaterial har fått en framskjuten plats på agendan de senaste åren och bland annat har arenan Lighter startats för att stärka konkurrenskraften för svensk industri.
– Det är en nationell samling med fler ögon som ser möjligheterna och behoven med lättvikt. Ett kännetecken för Lighter är att den är branschöverskridande, vilket gör att vi kan lära oss av varandra. Många idéer är på gång och jag tycker att det är ett spännande område där det händer mycket, säger Joakim Hedegård.

Ett syfte med just Lighter är att hitta nya områden för lättviktsmaterial och bland annat har Swerea, tillsammans med KTH och Chalmers, fått medel från Vinnova för projektet Innodefab (Innovativa koncept för lättviktskonstruktion och tillverkning av svetsade höghållfasta stålkonstruktioner). Projektets målsättning är bland annat att ta fram starka och lätta konstruktionslösningar för att bygga broar och annan infrastruktur.
– Det handlar om smarta samhällskonstruktioner som det behövs mindre material för att bygga. Då blir även byggtiderna kortare och det blir lättare att lyfta delarna. Samtidigt ökar kraven på tillverkningskedjan eftersom vissa delar av konstruktionen måste efterbehandlas, men tittar man på hela kedjan är det ändå kostnads- och resurseffektivt, säger Joakim Hedegård.

När det gäller materialkombinationer finns det en tydlig trend att testa olika varianter av komposit. Forskningsinstituten Innventia och Skogsforsk har till exempel ett projekt som studerar nya typer av fibrer baserat på skogsråvara, lignin.
– Vi kommer att se en flora av olika kompositmaterial framöver och inte bara högpresterande material, utan olika material för olika situationer. Det gäller även lättare metallkonstruktioner och kombinationer av olika material, som behöver nya sammanfogningslösningar, säger Joakim Hedegård.

Med tanke på utvecklingsfarten är branscherna i stort behov av starka finansiärer och Joakim Hedegård säger att pengarna finns nog för de rätta projekten – samtidigt som projekten är större och bredare än normalt.
– Men acceptansen att finansiera de större projekten måste bli bättre. Vanligtvis kanske det är 2–3 forskningsorgan, men i våra projekt behövs det 6–8. Det är klart att det kräver mer pengar och det är inte alltid som finansiärerna förstår det. Där har vi en utmaning att få till rätt projektkonstellationer och rätt finansiering för att verkligen nå vårt mål, säger Joakim Hedegård.

Publicerad
2015-02-18
Bilder
Joakim Hedegård
Joakim Hedegård